Regions Choir 2019-20

Central Jersey Mixed Choir:

 • Janhavi Ahire

 • Shreyas Basu

 • Bhumika Das

 • Kernik Dave

 • Anish Dharam

 • Neha Edala

 • Venora Furtado

 • Stavya Gupta

 • Aashna Jonnalagadda

 • Navya Joshi

 • Suved Joshi

 • Jerrin Koshy

 • Siddharth Lakkotu

 • Mihir Malhotra

 • Kriti Mantravadi

 • Arya Massand

 • Ayush Patel

 • Om Patil

 • Janakiram Rajaraman

 • Mukund Ramakrishnan

 • Prahalada Rana

 • Saloni Shah

 • Sahil Sharma

 • Rahul Singh

 • Aadityaa Singla

 • Snehidhi Sridhar

 • Mansi Tarigoppula

 • Rhea Telidevara

 • Medha Valluri

 • Elton Vaz

 • Shrish Vellore

 • Vaishnavi Vinodhkanna

Central Jersey Treble Choir:

 • Rhythm Chaudhary

 • Meghna Das

 • Shraddha Hariharan

 • Jyoti Kabra

 • Sanjana Madhukar

 • Lalithashruthi Rajaraman

 • Vedanshi Sharma

 • Neharika Murthy

 • Namrata Naresh Kumar

 • Keya Patel

 • Mishti Tomar

 • Dhrithi Valluri

 • Dhwani Venkatarangan

Congratulations to everyone who got accepted!!!​